Freelancer: ebezek
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Front & back (black & gold)

I have changed everything to gold. What do you think?

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Design a $10 Gift Card for an Adult Store
Bài tham dự #27

Bảng thông tin công khai

 • ebezek
  ebezek
  • cách đây 2 năm

  Thank you, Sir.

  • cách đây 2 năm
 • NaughtyBoyAUS
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  WHY ARE YO MAKING MY CHOICE SO HARD!?? I LOVE IT TOO!!!

  • cách đây 2 năm