PDE3 Avatar

Các bài tham dự của PDE3

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Đã rút