SHERIFELSHEIKH51 Avatar

Các bài tham dự của SHERIFELSHEIKH51

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #14 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #14 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #14 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #9 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích