Yohanesujang Avatar

Các bài tham dự của Yohanesujang

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #17 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #17 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #17 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #17 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #17 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #11 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #5 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #5 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #5 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #5 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #5 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích