jehanuthsahan Avatar

Các bài tham dự của jehanuthsahan

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #23 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #23 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  Mechanical Engineering Bài thi #22 cho Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích