johnrain545 Avatar

Các bài tham dự của johnrain545

Cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Mechanical Engineering cho cuộc thi Design a Gun Cleaning Pump
  0 Thích