ImPixelboy Avatar

Các bài tham dự của ImPixelboy

Cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #18 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Bị từ chối
  0 Thích