Zeshu2011 Avatar

Các bài tham dự của Zeshu2011

Cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  1 Thích