filipstamate Avatar

Các bài tham dự của filipstamate

Cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #15 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hershey Bar wrapper in Photoshop
  0 Thích