Qomar Avatar

Các bài tham dự của Qomar

Cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #35 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #35 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #31 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #31 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #31 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #31 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Hoodie for MBA Class of 2015
  Đã rút