DesignstudioBD Avatar

Các bài tham dự của DesignstudioBD

Cho cuộc thi Design a Logo

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  1 Thích