Logozonek Avatar

Các bài tham dự của Logozonek

Cho cuộc thi Design a Logo

 1. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  0 Thích