MichDotPro Avatar

Các bài tham dự của MichDotPro

Cho cuộc thi Design a Logo

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Bị từ chối
  1 Thích