santharo Avatar

Các bài tham dự của santharo

Cho cuộc thi Design a Logo

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo
  0 Thích