Freelancer: jigeshshah1710
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Magic Snaps Logo

Please check logo as per requirement. I have kept logo simple, subtle and minimal.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Design a Logo - 13/04/2021 12:20 EDT
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • hannanmiah34105
  hannanmiah34105
  • cách đây 2 tháng

  Sir,please check my creative design #18 #19 ,thank you

  • cách đây 2 tháng