Bảng thông báo công khai

  • theALMAgroup
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    can oyu make the dress fit her a little bit better, I think oyu have captured her - maybe make it a sleeveless dress and not a strapless.. thanks

    • cách đây 3 năm