Bảng thông báo công khai

 • samadeuss
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  or a graphical play with the EL letters in big inside the globe or the logo

  • cách đây 3 năm
 • samadeuss
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3daFJc843cXS2rfLmLZj5wBcdy5iGAlUBOutn6GvQ5hpe7TjSAQ

  • cách đây 3 năm
 • samadeuss
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  maybe something with the words in the side like this?

  • cách đây 3 năm