Bảng thông báo công khai

 • edso0007
  edso0007
  • cách đây 3 năm

  Please Check #12

  • cách đây 3 năm
 • samadeuss
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  also would be great if you can remove the second el bellow achat destock and put the round logo with the el on the right side of the achat destock text

  • cách đây 3 năm
 • samadeuss
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  very nice! but its DESTOCK not SESTOCK

  • cách đây 3 năm