edso0007 Avatar

Các bài tham dự của edso0007

Cho cuộc thi Design a Logo for AMES

 1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Graphic Design Bài thi #50 cho Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for AMES
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for AMES
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích