johnny3468 Avatar

Các bài tham dự của johnny3468

Cho cuộc thi Design a Logo for AMES

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Đã rút