mille84 Avatar

Các bài tham dự của mille84

Cho cuộc thi Design a Logo for AMES

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  0 Thích