solankisavan Avatar

Các bài tham dự của solankisavan

Cho cuộc thi Design a Logo for AMES

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for AMES
  Đã rút