cbarberiu Avatar

Các bài tham dự của cbarberiu

Cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  Graphic Design Bài thi #11 cho Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for ARJUNA VILLAGE
  Đã rút