dpeter Avatar

Các bài tham dự của dpeter

Cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys

 1. Á quân
  số bài thi 141
  Graphic Design Contest Entry #141 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 110
  Graphic Design Contest Entry #110 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 109
  Graphic Design Contest Entry #109 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 108
  Graphic Design Contest Entry #108 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 107
  Graphic Design Contest Entry #107 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 81
  Graphic Design Contest Entry #81 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 80
  Graphic Design Contest Entry #80 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 79
  Graphic Design Contest Entry #79 for Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 20
  Graphic Design Contest Entry #20 for Design a Logo for Acceslys
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích