dpeter Avatar

Các bài tham dự của dpeter

Cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys

 1. Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Acceslys
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for Acceslys
  Bị từ chối
  1 Thích