ura Avatar

Các bài tham dự của ura

Cho cuộc thi Design a Logo for Alaskan Pancake Cookies

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alaskan Pancake Cookies
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alaskan Pancake Cookies
  Đã rút