pankaj86 Avatar

Các bài tham dự của pankaj86

Cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Alejandro Avilés Media Solution
  Bị từ chối
  0 Thích