Jurgi Avatar

Các bài tham dự của Jurgi

Cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"

 1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Graphic Design Bài thi #59 cho Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Graphic Design Bài thi #59 cho Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Graphic Design Bài thi #58 cho Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Bị từ chối
  0 Thích