krustyo Avatar

Các bài tham dự của krustyo

Cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"

 1. Á quân
  số bài thi 350
  Bài tham dự #350 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 349
  Bài tham dự #349 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 220
  Bài tham dự #220 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 214
  Bài tham dự #214 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 198
  Bài tham dự #198 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 196
  Bài tham dự #196 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút