ngdinc Avatar

Các bài tham dự của ngdinc

Cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"

 1. Á quân
  số bài thi 158
  Bài tham dự #158 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 155
  Bài tham dự #155 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Alibi Consulting Services"
  Đã rút