nIDEAgfx Avatar

Các bài tham dự của nIDEAgfx

Cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services
  Bị từ chối
  0 Thích