the0d0ra Avatar

Các bài tham dự của the0d0ra

Cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Armor Patent Services
  Bị từ chối
  0 Thích