zaldslim Avatar

Các bài tham dự của zaldslim

Cho cuộc thi Design a Logo for Berg Global Holding Company

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Berg Global Holding Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Berg Global Holding Company
  0 Thích