1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boost2Business. Marketing & Small Business Consulting
  Bị từ chối
  0 Thích