1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích