1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích