1. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích