1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  3 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  2 Thích