1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Boston United Football Club's 80th Anniversary
  0 Thích