deditrihermanto Avatar

Các bài tham dự của deditrihermanto

Cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #86 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  Graphic Design Bài thi #84 cho Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for BreastWishes.hk
  1 Thích