vasked71 Avatar

Các bài tham dự của vasked71

Cho cuộc thi Design a Logo for Brisbane Valley Traders

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Brisbane Valley Traders
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Brisbane Valley Traders
  2 Thích