StefanMoisac Avatar

Các bài tham dự của StefanMoisac

Cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Business and Website
  Đã rút