xcezarrosas12 Avatar

Các bài tham dự của xcezarrosas12

Cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for CROWNS Youth Ministry
  Đã rút