Sofmynd Avatar

Các bài tham dự của Sofmynd

Cho cuộc thi Design a Logo for "Claws by Chilli"

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Graphic Design Contest Entry #41 for Design a Logo for "Claws by Chilli"
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Graphic Design Contest Entry #39 for Design a Logo for "Claws by Chilli"
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Graphic Design Contest Entry #36 for Design a Logo for "Claws by Chilli"
  0 Thích