Sofmynd Avatar

Các bài tham dự của Sofmynd

Cho cuộc thi Design a Logo for "Claws by Chilli"

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Claws by Chilli"
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Claws by Chilli"
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Claws by Chilli"
  0 Thích