rachelbreizes Avatar

Các bài tham dự của rachelbreizes

Cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  Bị từ chối
  0 Thích