utrejak Avatar

Các bài tham dự của utrejak

Cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Clean Slate Capital
  Bị từ chối
  1 Thích