Bảng thông báo công khai

 • utrejak
  utrejak
  • cách đây 7 năm

  U mean the wau it wad written in the previous submissions?

  • cách đây 7 năm
 • justinarnold
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Last one? Can we see the "Sustainable Investing" curved back over the top?

  • cách đây 7 năm