AlmondSketch Avatar

Các bài tham dự của AlmondSketch

Cho cuộc thi Design a Logo for Company

 1. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Company
  Bị từ chối
  1 Thích