Freelancer: dln82
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my logo

according to you little more changes .........feedback on it for any changes.....thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    33
                   cho                     Design a Logo for Company
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

 • pratikdangi1
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  can you please send me in other logo form just fonrt view. This looks really nice.

  • cách đây 6 năm
  1. dln82
   dln82
   • cách đây 6 năm

   ok sir

   • cách đây 6 năm
  2. dln82
   dln82
   • cách đây 6 năm

   please check #52

   • cách đây 6 năm
 • pratikdangi1
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  *Front view

  • cách đây 6 năm