Freelancer: Sooraj7
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

HGK Tech -Edge above the rest

Through my design concept , i have brought in the creative edge your IT company would portray. It symbolises it is has an edge above others.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     Design a Logo for Company Logo
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • Sooraj7
  Sooraj7
  • cách đây 7 năm

  please check the 3rd entry :)

  • cách đây 7 năm