Iddisurz Avatar

Các bài tham dự của Iddisurz

Cho cuộc thi Design a Logo for Competitive Analytics

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Competitive Analytics
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Competitive Analytics
  Graphic Design Bài thi #66 cho Design a Logo for Competitive Analytics
  0 Thích